Adam Hradil

Adam v akciúp

MDDr. Adam Hradil

praktický zubní lékař

  • v roce 2012 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru zubní lékařství
  • v roce 2012 nastoupil jako zubní lékař do privátní stomatologické praxe v Loučce, kde pracuje do současnosti
  • i po ukončení studia na univerzitě se nadále intenzivně vzdělává v rámci postgraduálního vzdělávání České stomatologické komory a dalších edukačních organizací v přípravě na profesní zkoušky
  • v r. 2015 získal oprávnění k samostatnému poskytování zdravotních služeb v oboru zubního lékařství a zakládá privátní praxi
  • v r. 2016 absolvoval profesní zkoušky a získal osvědčení Praktický zubní lékař vydávané Českou stomatologickou komorou
  • dále prohlubuje své teoretické znalosti a praktické dovednosti v rámci programu celoživotního vzdělávání České stomatologické komory a dalších edukačních organizací při absolvování odborných seminářů